SAKARYA BÖLGE HABER Gazetesi - Sakarya Haberleri - Güncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Yaşam - Eğitim - Kültür - Sağlık - Forum - Blog
Güncel
Politika
Yaşam
Sağlık
Eğitim
Kültür
Foto Galeri
Genel
Magazin
Duyuru
Ekonomi
Spor

Paragraf

Murat AYDOĞDU

SEÇİMLER VE PARTİLER

Yazı Boyutu: 
SEÇİMLER VE PARTİLER

SEÇİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ


Örneğin; seçim sistemlerinde her parti kendi çıkarına olanı öne sürerken diğerlerinin haklarını hiç önemsemiyor. Türkiye’de 1961’den önceki seçimlerde Liste Usul Çoğunluk sistemi uygulanıyordu. Buna göre her ilde en çok oyu alan parti, o ilin bütün milletvekillerini alırdı. Bu iki ya da üç partili parlamento için iktidarın millet meclisinde kesin bir çoğunluğuna neden olurdu. 1965 seçimlerinde ise Milli Bakiye sistemi uygulandı. Milli bakiye sisteminde ülke genelinde artan oyların oranı milletvekili sayısı ile orantılanıyor ve oy oranına göre milli bakiye belirlenip partilere dağıtılarak Milli bakiye’den milletvekilleri ilave ediliyordu. Bu marjinal partilere olanak sağlıyordu ve TİP bu sayede aldığı cüz’i oya rağmen parlamento’ya 14 milletvekili sokabildi. 1969’dan itibaren D’Hont Sistemi uygulanmaya başladı. İllerde dengeli milletvekili ile parlamento’da temsil sağlandı. Bu sistemde de belli merkezlerde yoğunlaşmış partilerin avantajlıydı. Örneğin Ülke genelinde 1977 yılında % 6,4 oy alan MHP 16 milletvekili çıkarırken, 2007’de bu sistem uygulanmış olsaydı BDP  %5 civarı oy ile 30’a yakın milletvekili çıkarabilirdi. Baraja rağmen bu durum bağımsızlarla kendine yol açan BDP’ye yaramakta ve oy oranının üzerinde temsil hakkına sahip olmaktadır.. Aynı durum 2007 seçimlerinde gözlendi. Bu sistemde bağımsızlar %5,24 ile 26 milletvekili çıkarırken, DP %5,42 ile hiçbir milletvekili çıkaramadı. Görülen o ki; çok çeşitli varyasyonlar nedeni ile uygulanan bütün seçim sistemlerinde değişik problemler çıkmaktadır. Mevcut baraj ve partilerin merkez teşkilatlarına verilen kontenjan milletvekilliği uygulamasını Ak Partinin işine geliyor. BDP ise belli yörelerde yoğuşmuş oylarının, genel oy oranının üzerinde milletvekili temsil hakkından memnun sadece baraja kitlenmiş durumda.

SİYASİ PARTİLERİN DURUŞLARI VE ZİHİN YAPILARI
MHP genel tavrı; devleti kutsamak ve Türk etnik üstünlüğün sürdürmek üzerinden şekilleniyor. Anadolu’da kaybettiği muhafazakâr oyları tekrar alamayacağı bilinci ile geleneksel olmayan devlet eksenli milliyetçilik üzerinden siyaset yapıyor.
CHP devletin ideolojik sahipliğinden vazgeçemiyor. Burada tam bir çıkmaz içerisinde. Liberallerle aynı değerlere sahip olmasına rağmen ideolojik devlet yapısından vazgeçememesi çatışıyor. Bütün umudu AKP’nin muhtemel ekonomik ve global siyaset üzerindeki başarısızlığı.
BDP Kürtlerin haklarını savunmak iddiasındadır. Haksızlıklara uğramış bu halkın haklarını savunmaktan öte ulus model üzerinden kimlik oluşturmaya yönelmiş durumdalar. Hatta Yine Kürt halkının farklı yapılanmalarına şiddetli baskı uygulayabiliyor. Kürt halkının çektiği sıkıntılar üzerinden destek bulurken, bu sıkıntıların sebebi olan seküler ideolojilerden ayrışamıyor ve tek çare çatışmacı politika takip ediyor. Nihayetinde zihin yapısındaki Kürt Ulus modeli ve kendi iktidar alanını korumak için, gerektiğinde Kürt halkı üzerindeki baskının hafifletilmesine de izin vermiyor.
AKP ise halkın rasyonel isteklerini ve özgürlük alanlarını kendi çıkarlarına uygun formatta ve devlet geleneklerine fazla dokunmadan genişletmeye çalışıyor. Ama isteklere dünyadaki hâkim kapitalist paradigmadan bağımsız cevap veremiyor. AKP Kürt açılımının yeteri oy desteği almayacağı, buna karşı Türk Milliyetçiliği söyleminin kendisine daha fazla oy kazandıracağı hesapları üzerinden hareket ediyor.
SP ve Has parti gibi muhafazakâr partiler Ak Parti faktörünün önlerini tıkadığı gerçeğinden hareketle temel güçlerini buna Ak Partiye karşı konuşlandırıyorlar.
Her siyasi parti pratik söylemlerinde matematik hesaplarla davranıyor.
Basit konuşmalardan bazı beyanlar, alınan tavırlar zihin yapısını ve idare anlayışlarını da yansıtır. Örneğin; Erdoğan’ın küçümseyici tavırları, “Al ananı da git” çıkışları seviyesi düşen ve bildiğimi yaparım umarsızlığının göstergesidir. Bunun yanında Bahçeli’nin 1000 bozkurtla baskını ve yağlı urgan fırlatma tavırları ise saldırgan ve baskıcı idare anlayışını, Kılıçdaroğlu’nun “Şartlar DP son dönemi ile yanı, askere müdahale hakkı doğar” yaklaşımı ise darbecilere çanak tutan zihniyeti Erdoğan’ın üslupsuzluğu yanında çok daha tehlikeli militer zihniyetlerdir. Muhalefetin son zamanlarda gittikçe saldırganlaşması, saldırıların özellikle alt tabana, mitinglere katılan kalabalıklara ve sivil topluluklara yönelmesi iktidar olabilmeleri için güven vermiyor.

ÖZGÜRLÜK ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ
Türkiye’de özgürlük alanı genişlemesi olumlu, mevcut ideolojik devlet yapılanması olumsuz iki realite olarak karşımızda duruyor. Siyasi Partilerin parlamentodaki faaliyetleri, özgürlük alanının genişletilmesi ya da ideolojik yapıyı meşrulaştırılması gibi ikili etkisi, farklı ağırlıklarda birlikte de oluşabilir. Bu durum tamamı ile kar-zarar dengesinde değerlendirilmelidir.
Çatışmacı bir saflaşma niyetinde isek, burada özgürlük alanlarının genişletilmesi diye bir sorunumuz da olmayacaktır. Sivil toplumda bunları siyasi bir davranış biçimi olarak algılıyorsak, bu durumda kararımız ne olursa olsun, söylem ve kurumsal yapılarımızı bağımsız tutabilmemiz gerekir. Genişleyen özgürlük alanlarında neler yapılacağı ve yeni mevcut şartların çözücü etkisine ne tip önlemler alınacağı da bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Mevcut iktidarın eskiye oranla göreceli olarak özgürleri genişlettiği ve militer yapıyı zayıflattığı açıktır.  Çatışmacı muhalif siyasi yapıların hareket alanlarının daraltması nedeni ile karşı çıkması ve gerilimi tırmandırmaları tehlikeli bir zihin ürünüdür. Zira kendi iktidar alanlarında, bu karşı çıktıkları yapıdan çok daha baskıcı ve hoşgörüsüz olmaktadırlar. Bu davranışları, toplumun geneli üzerinde hâkimiyet kurduklarındaki yönetim tarzlarının da ipuçlarıdır.
Siyasi iktidarın militer devlet yapısı ile çatıştığı açık, ancak yeterli olmadığı ya da hatalı olduğu söylenebilir.
Ak parti iktidarın halktan aldığı sorgusuz ve koşulsuz destek, onu birçok durumda umursamaz ve fevri davranmaya itmektedir.

PARTİ TABANLARI
Partilerin tabanlarını oluşturan geniş halk yığınları istediği kadar ideolojik ayrışma yaşasın büyük oranda aynı kültürel çevreden olan insanlar.
Üst sınıfların kompedanlarını bir yana koyalım. Bazı partilerde belli oranlara kadar etkili olan şoven kesimleri, yozlaşmış kapitalist kültürün ahlaksızlaştırdığı elitleri ayırırsak, kitlenin önemli kısmı bizim insanlarımız. Cumhuriyetçiliği kamu düzeni, milliyetçiliği toplumun bağlayıcı unsuru, sosyal demokrasiyi kamu yararı, Muhafazakârlığı dinini savunma olarak gören insanlar bunlar. Katılalım katılmayalım, değerlendirmeleri belli seviyelere kadar olan toplumumuz böyle. İlahi vahye temasını yeterince kuramamış ama onu kimlik olarak ta kaldırıp atmamış insanımız bu. İnsani değerlere saygılı, istekli ama onun hakkında çözülmelere uğramış bir tarihin ve Batı değerlerinin çürüttüğü zihin ile yetişmiş bir nesil bu. Üst sınıflara çıktıkça yozlaşan, yozlaşmaya direnenlerinde üst sınıflara çıkması mümkün olmayan, oldukça zorlaşan bir toplumsal yapılanma bizimkisi.
Kavramların oluştuğu cahili paradigma içerisinde cerahate dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz.  Sıkıntımız, kavramları deşip parçalamak isterken, insanlarımızı da deşip parçalamamak için çırpınış beklide.
Böyle bir toplumda ötekileştirmenin, husumetin ve çatışmanın ne anlamı olabilir ki?
Seçim zamanlarında hassaslaşan bu ayrışma siyasiler tarafından oy’a tahvil edilmek için kaşınır çoğu zaman. Üst sınıfın elitleri ise bizden uzak dursunlar.
Siz siz olun seçimler yüzünden dostlarınızla kavga etmeyin.
Erdemli kişiler toplumu germek yerine yakınlaştırmalılar.

 

 

 


7 Haziran 2011 - 21:40:35 - 130 günlük

Yorum: [1]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: İdris idrissenturk2008@hotmail.com - IP kayıtlı

07.06.2011 - 23:04:58

Nasıl yani ? şimdi Tağut düzene beyat etmiş bu partileri,kabul edip Tağuti sisteme onaymı vericeksiniz ? Hüküm koymada,haramları helal,helaller haram yapan egemenlik milletindir diyen,müşrik sisteme onay verilmesi,yada insanları onay vermeye davet etmek,ne kadar İslami ?

Sayfa: 1
 
  Yazara Ait Diğer Yazılar
• ÜSKÜDAR-SAKARYA HATTI
• NAMAZLARINIZI AKSATMAYINI
• RAMAZAN, YAKINLIKLAR VE U
• BİR, İKİ, ÜÇ … KIRK
• ŞEHRİMİZİN İNSANLARI
• SEÇİMLER VE PARTİLER
• ADALET SİSTEMİ VE HALKIMI
• ESFEL-İ SAFİLİN’DEN
• Topluma Karşı Siyasette Ü
• HAYRANLIK UYANDIRAN BİR K
Diğer Yazıları ▲▼

▼  reklam  ▼

Reklam ver


  Yeni Köşe Yazıları
• Hiddet mi? Şiddet mi? (M. Ali ÇINAR)
• Türk Polisine Hışım Yakış (Dursun Bostancı)
• Suni Bahara Aldandık (Fatih KAYHAN)
• Askeri Vesayet Ve İsrail (Ömer ERDEM)
• Hayırlı Bir Tavsiye (Fahrettin YILDIZ)
• ÖZEL MUAYENEHANE MESELESİ (Yakup ALTINTAŞ)
• Yerli Düşünce ve Erdoğan (Hüseyin ÖZÇELİK)
• Şeffaf Bir Dünya (M. Ali ÇINAR)
• Sakaryalı Bir Adam Ölümü (Emrah Kirişçi)
• DAHA ÖNCE DUYMADIK BÖYLE (Dursun Bostancı)

▼  reklam  ▼

Reklam ver


  En Çok Okunan Yazılar
• NASRETTİN HOCA'YA MEKTUP (İbrahim AÇILAN)
• İHVAN NE YAPIYOR/ YAPMALI (Abdullah ARİF)
• SAKARYA, 72 KÜLTÜRÜN ŞEHR (Murat AYDOĞDU)
• Hiç Okudunuz mu? (Murat AYDOĞDU)
• Ada Treninde bir Tatanga (Murat AYDOĞDU)
• 28 Şubat'ın genleri (Murat AYDOĞDU)
• Gar Meydanı (Murat AYDOĞDU)
• SAKARYA KÜLTÜREL DOKUSU Ü (Murat AYDOĞDU)
• SABAH İÇİN DUA VE NAMAZ (Murat AYDOĞDU)
• GAZZE ve SİVİL TOPLUM ÖRG (Murat AYDOĞDU)

» Bu Sayfayı Paylaş
Arkadaşına Öner
Google 'da Paylaş
Facebook 'da Paylaş
MySpace 'de Paylaş
Twitter 'da Paylaş
Digg 'de Paylaş
DEL.ICO.US 'da Paylaş
Döviz Kuru Bilgileri
DOLAR(USD)
EURO(EUR)
STERLİN(GBP)
EURO/USD
Gösterge Bono
O/N Repo
ALTIN
Tren Saatleri
ADAPAZARI - HAYDARPAŞA
ADAPZR ARİFİYE İZMİT H.PAŞA
05:25 05:39 06:23 08:23
07:00 07:14 07:55 09:42
07:40 7:52 08:29 10:15
09:20 09:34 10:13 12:01
11:20 11:34 12:13 14:01
12:40 12:54 13:34 15:22
13:40 13:54 14:34 16:17
15:35 15:48 16:28 18:16
16:40 16:54 17:33 19:23
17:15 17:29 18:16 20:16
18:55 19:10 19:49 21:33
21:15 21:29 22:07 23:49
       
HAYDARPAŞA - ADAPAZARI
H.PAŞA İZMİT ARİFİYE ADAPZR
05:20 07:15 08:00 08:13
06:25 08:13 09:01 09:14
07:25 09:08 09:43 09:54
08:15 10:01 10:44 10:57
10:40 12:31 13:10 13:23
12:40 14:26 15:06 15:19
13:20 15:06 15:50 16:03
15:10 17:00 17:40 17:53
16:30 18:28 19:15 19:28
18:00 19:50 20:29 20:46
19:45 21:32 22:12 22:25
21:30 23:12 23:52 00:05
 

Aktif Ziyaretçi: 214 | Bugün Tekil: 1134 | Bugün Çoğul: 34209 | Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2009 © Sakarya Bölge Haber
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..